De beste versie van jezelf

Binnen het bestaande potentieel zoeken wij naar de sleutels om succes te vergroten. Met praktische gedragsanalyses geven we inzicht in je motivatoren, sterke- en zwakke kanten.

Wij zijn ervan overtuigd dat beter samenwerken begint bij het inspelen op elkaars gedrag. Dat doen we in een-op-een coaching, waarin we je helpen bij het beantwoorden van vragen over dat wat je motiveert, irriteert en inspireert.

In energieke TeamSessies laten we zien wat jouw gedrag losmaakt bij de ander (en andersom!) en vinden we tips om je te helpen effectiever, leuker, grondiger of juist zakelijker te communiceren. En als je er eenmaal echt werk van maakt, zul je merken dat je echt kennis maakt met de beste versie van jezelf. En wie wil die nou niet ontmoeten?

DiSC gedrag

Met behulp van het DiSC model maak je (werk)gedrag op een eenvoudige manier inzichtelijk voor jezelf en voor anderen. De wijze waarop iemand op situaties reageert kan zich manifesteren in de vorm van vier basisstijlen: dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit.

Mensen beschikken allemaal over een combinatie van verschillende eigenschappen: ieder mens is uniek en daardoor per definitie niet in hokjes te stoppen. Het doel van DiSC is enerzijds het vergroten van je zelfbeeld: hoe meer inzicht in jezelf, des te groter is de kans dat je de beste versie van jezelf kunt zijn.

En de meeste mensen vinden die versie de moeite waard! Vervolgens geeft DiSC informatie over de manier waarop je je eigen gedrag kunt afstemmen op mensen in je omgeving. Afstemming leidt tot meer begrip, betere communicatie dus meer succes met samenwerking.

Privacy


De wetgeving rondom de privacy van je gegevens is veranderd. Kort gezegd zijn alle bedrijven verplicht om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van je verzamelen en hoe ze omgaan met die gegevens. Dat geldt dus ook voor Spruijt&Co. Via onderstaande button lees je wat dat voor jou betekent.

TeamSessie


Een inspirerende sessie waarin we op zoek gaan naar de krachten in je team. Of het nu gaat om nieuwe teams of groepen die al jaren met elkaar werken: met de TeamSessie tank je energie voor nog betere samenwerking.

Nieuwe teams


Bij het samenstellen of wijzigen van teams wordt er nogal eens gekeken naar wat mensen kunnen. Daar is niets mis mee, maar het is minstens zo belangrijk om ook te onderzoeken hoe mensen zich gedragen in een groep.

Student Profiel Analyse


De Student Profiel Analyse geeft snel inzicht in de gedragsstijl en motivatoren van jongeren. De rapportage geeft je een overzicht van welke studierichtingen – op mbo-, hbo- of wo-niveau – passen bij jouw persoonlijke motivaties en talenten.

Als je weet waar je kracht ligt en waar je energie van krijgt, ben je beter in staat de studie te vinden die bij je past.

Image

Jorrit Spruijt

Een enthousiaste, inspirerende begeleider van mensen en teams. Dat is wat ik ben. Ik adviseer mensen in organisaties bij vraagstukken die gaan over het vergroten van werkplezier, betere communicatie en succesvollere inzet van persoonlijke kwaliteiten.

Persoonlijke Profiel Analyse


De Persoonlijke Profiel Analyse zorgt voor inzicht in het werkgedrag van mensen. Een krachtig instrument om snel inzicht te geven ieders kwaliteiten, valkuilen en potentieel. Het invullen van een PPA duurt nog geen kwartier en vindt plaats op internet. In een compacte, leesbare rapportage wordt het profiel van de persoon in kwestie beschreven. De rapportage wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht.

Coaching


Iedereen krijgt in zijn werk te maken met vraagstukken waarbij een blik van buiten kan helpen. Of het nu gaat om de juiste afslag in je carrière, omgaan met conflicten en het doorbreken van (terugkerende) gedragspatronen: wij helpen mensen in het concreet maken van deze vraagstukken. Vervolgens zoeken we in gesprekken samen naar oplossingen.

Omgevingsmanagement


Steeds meer overheden en organisaties zien dat in verbinding staan met alle relevante partijen in de omgeving van essentieel belang is om succesvol te zijn. En in verbinding staan kan alleen als er oprechte wederzijdse interesse is in elkaars standpunt en belang.

PersonalMaps


Met de PersonalMap helpen we je op een andere manier met het begrijpen van menselijk gedrag.

Het gedrag van mensen en groepen wordt letterlijk in kaart gebracht in de vorm van een landkaart waarop het landschap van jouw gedrag wordt beschreven. Een hele visuele en andere manier om te kijken naar gedrag, gebaseerd op het DiSC-model.

Teambuilding


Als je elkaar beter begrijpt is het makkelijker om in te spelen op elkaars behoefte. Een open deur, maar daarom juist zo belangrijk. Teams waarin onderling vertrouwen hoog is, hebben een enorme voorsprong. En die voorsprong kun je behalen met een DiSC sessie.

Image

Natasja Spruijt

Ik werk al jaren met veel plezier voor diverse organisaties en ondersteun hen daarbij op het gebied van strategische communicatievraagstukken. Of het nu gaat om omgevingsadvies bij grote (infrastructurele) projecten, de communicatierol in een verandertraject of als projectleider van grote congressen of bijeenkomsten: ik wil dingen in beweging zetten…

Meer sleutels tot succes


Bij Spruijt&Co kun je ook terecht voor praktische vaardigheidstrainingen waarbij communicatie centraal staat. Denk aan het voeren van commerciële gesprekken, slechtnieuws gesprekken of situaties waarin je je medewerker wilt helpen bij het vergroten van zijn potentieel.